9 הדיברות לשמירה על בטיחות המערכות האינטרנטיות שלך

כולנו חשופים (וחשופות) לפגיעה ממתקפת האקרים – גם אם אין ברשותנו מערכת מידע, פרטי אשראי של לקוחות או קודי שיגור של טילים גרעיניים האיומים מתקפות האקרים מתרחשות מדי יום ברחבי העולם. ברבעון הראשון של שנת 2015 בלבד נספרו מעל ל- 23,000 מתקפות – ממוצע של כ- 250 מתקפות ליממה !!מתקפות אלו התרחשו בכל רחבי העולם, ומטרותיהן מגוונות – החל מגרימת נזק מסחרי, דרך מתקפה לצורך רווח אישי (גניבת זהויות וכד') ועד למתקפות בעלות אופי פוליטי כמו המתקפה ששוגרה ע"י ארגון "אנונימוס" כנגד אתרי אינטרנט ישראליים בחודש אפריל השנה (2015)כמו רוב הדברים בעולם, גם את סוגי המתקפות ניתן לחלק (באופן גס) ל -3: 1. השבתה נזק השבתת המערכת (אתר/שרת) למספר שעות מנגנון הצפת האתר בבקשות בתדירות עצומה הגורמת לאיטיות בתגובות עד לקריסת הא