top of page

DevOps

המורכבות הקיימת כיום בסביבות הפיתוח והייצור דורשת ידע וניסיון רב בהקמה ותחזוקה של סביבות אלו. שימוש במומחי DevOps מנוסים יאפשר לך לקצר את זמני ההגדרה עבור סביבות אלו, ובכך להפחית משמעותית את עלויות הפרויקט.

פרויקטים קטנים ידרשו בדרך כלל עבודה של כמה ימים בלבד, בעוד שפרויקטים מורכבים עשויים לדרוש מספר חודשים כדי להגדיר כראוי את הסביבות הללו.

מעבר לחיסכון בזמן, למומחי DevOps יש השפעה מהותית על שיפור הביצועים תוך הפחתת עלות משאבי המחשוב.

מומחי DevOps שלנו מנוסים במגוון רחב של פלטפורמות כולל:

AWS

MS Azure

ג'נקינס

CI/CD

bottom of page