מכרזי ישראל

1/3

מכרזי ישראל

אתר מכרזי ישראל שם לו למטרה להנגיש את נושא המכרזים בישראל על ידי שימוש בפלטפורמה טכנולוגית מתקדמת.

האתר הנו מערכת מידע מורכבת הכוללת סוכנים חכמים , מנגנון סריקה אוטמטי של הרשת לחיפוש מכרזים וכן מערכת גביה לצורך חיוב הלקוחות בכרטיס אשראי.

לפרוייקט הבא